Rejsedeltagerens ansvar

Møder rejsedeltageren ikke rettidigt op/udebliver, kan der ikke forventes nogen godtgørelse.
Rejsedeltageren skal rette sig efter chaufførens/ rejselederens anvisninger samt sørge for, at bagage mv. er på rette sted.
Rejsedeltageren er ansvarlig for enhver skade forårsaget pga. tilsidesættelse af chaufførens/rejselederens anvisninger. Tilsidesættes chaufførens/rejselederens anvisninger i væsentligt omfang, kan rejsedeltageren bortvises, og hjemrejse er for egen regning.
Eurodan Group kan ikke drages til ansvar for rejsedeltagere, der bortvises fra hoteller m.v. pga. tilsidesættelse af hotelreglementer.
Eurodan Group kan til enhver tid aflyse/ændre, hvis der ikke er opnået tilstrækkeligt deltagerantal. Ved aflysning af en rejse godtgøres det indbetalte beløb. Eurodan Group er forpligtet til senest 5 arbejdsdage før afrejse, at underrette rejsedeltagerne, såfremt der ikke er tale om en pludselig opstået situation.
Bureauet forbeholder sig ret til at ændre en rejse, hvis tvingende forhold gør dette nødvendigt, f.eks. omlægning af en rejserute, ændring af overnatningssteder samt flytte gæster til et andet hotel af samme standard, og vi anerkender i øvrigt ikke klager over uens værelsesstandard. Opsamlingsplan og - tider samt hjemkomsttider er vejledende og berettiger ikke til prisreduktion pga. evt. forsinkelser/ændringer.
Ved for få tilmeldinger fra et opsamlingssted kan Eurodan Group anvise alternativt opsamlingssted mod betaling af billet til et offentligt transportmiddel.

Reklamationer

Skal fremsættes til ansvarlige chauffør/rejseleder straks. Chaufføren eller rejselederen vil straks forsøge at udbedre skaden. Sker dette ikke i tilstrækkeligt omfang, skal reklamation ringes eller sendes skriftligt til Eurodan Group.
Søgsmål mod Eurodan Group reguleres efter tyrkisk ret.
Værneting for søgsmål: Retten i Alanya.

Tilmelding

Tilmelding til en udflugt kan ske enten pr. mail info@alanya-eurodan.dk eller direkte hos Eurodan Group tlf. 0090 532 495 17 07 eller ved fremmøde på vort kontor i Tosmur.
Pladsantallet kan være begrænset, så derfor anbefales snarlig tilmelding, hvorefter vi fremsender din ordrebekræftelse. Betaling for rejsen skal være indgået på vores konto senest 8 dage efter du har modtaget bekræftelse på rejsen, med mindre anden skriftlig aftale fremgår tydeligt.