BETINGELSE FOR EURODAN TRANSFER
> Version af 01/03-2018AK

BESTILLING & RESERVATION
Transfer bestilles via www.alanya-eurodan.com Eurodan bekræfter enhver bestilling pr. e-mail.
En bestilling er ikke godkendt før man har modtaget bekræftelse fra Eurodan.
Der kan ikke bookes transfer senere end 36 timer før en tur påbegyndes.

PRISER & BETALINGSBETINGELSER
Betaling sker kontant ved ombordstigning i bussen eller via bankoverførsel.
Prisen fremgår af ordrebekræftelse der fremsendes pr. e-mail.
Ved benyttelse af autostol/barnesæde er det lejeres ansvar at anbringe og fastspænde barnesæderne og barnet.

AFBESTILLING
Ved sygdom og rettidig afbestilling (senest 12 timer før kørsel) tilbageføres det indbetalte beløb ved henvendelse til vores kontor pr. mail eller tlf
Fly forsinkelse/aflysning/omdirigering tilbageføres indbetalte beløb, ved henvendelse til vores kontor pr. mail eller tlf. senest 1,5 time før ankomst.

REJSEDAGEN & BILLET
Flyankomst: Eurodan kontrollerer automatisk ankomsttid og terminal på rejsedagen.
Ankomst: Eurodan´s medarbejder vil stå parat udenfor lufthavnens ankomstterminal med et skilt med det navn på kunden som står på bekræftelse.

Afrejse: Det er kundens pligt at kontrollere afrejse terminal og tid fra lufthavnen via kundens rejsearrangør.
Billet: Ordrebekræftelsen forevises på forlangende til chaufføren.
Forsinkelse: Er bussen forsinket mere end 10 - 15 min kontaktes Eurodan's vagttelefon på 0090 532 495 1707

FORSIKRINGSFORHOLD
Transfer køretøjet er ansvars- og kaskoforsikret i henhold til Tyrkisk lovgivning.
Transfer gæster kan kun opnå erstatning fra forsikringsselskabet i det omfang forsikringsselskabet anerkender sit erstatningsansvar.
Ved skadestilfælde vil der altid blive optaget politirapport.

MISLIGHOLDELSE
Transfergæster kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i tilfælde af force majeure.

LOVGRUNDLAG
Lovgrundlaget for indeværende transferkontrakt er Færdselsloven og Tyrkisk rets almindelige lovgivning for persontransport.
Enhver tvist i forbindelse med indeværende kontrakt afgøres efter Tyrkisk ret i udbyders værneting, hjemmehørende i Alanya/Tyrkiet.

FORCE MAJEURE
Eurodan er ikke ansvarlig for tab eller skade, som skyldes lovforskrifter, myndigheds - foranstaltninger, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, antiterror, sabotage, naturkatastrofer, strømnedbrud samt strejker, lockout, boykot, blokade og fly forsinkelser/ændringer eller drift forstyrrelser, teknisk problem og aflysninger, uanset om Eurodan må være part heri.

GLEMTE & FUNDNE SAGER
Eurodan kan ikke stilles til ansvar for glemte og fundne sager.
Fundne sager opbevares på kontoret i Alanya og udleveres ved personligt fremmøde.

Fundne sager gemmes i et kalender år, herefter destrueres de.
Bortkommen bagage i lufthavnen er Eurodan uvedkommende.

KONTAKT INFORMATION
Eurodan Turizm Ltd.

Çevreyolu Dimçay Kavşağı İbrahim Bilgen Cad. Safran Apt. Tosmur

07400 Alanya / Türkiye
Tel DK :+90 532 495 17 07

Tel TR :+90 242 514 33 67, +90 532 440 96 26, +90 532 300 25 65 E-mail : info@alanya-eurodan.dk

www.alanya-eurodan.com